شیرینگ قلبی

بررسی خود را اضافه کنید

150 تومان

شرکت تولیدی بازرگانی هدهد تولید کننده انواع شیرینگ های چاپ دار مخصوص جعبه و پوکه های شانسی ، شیرینگ چاپ دار دور تخم مرغی در طرح ها و رنگ های متنوع موجود میباشد .

شناسه محصول : 1651

150 تومان

شرکت تولیدی بازرگانی هدهد تولید کننده انواع شیرینگ های چاپ دار مخصوص جعبه و پوکه های شانسی ، شیرینگ دور تخم مرغ سایز 3 در طرح ها و رنگ های متنوع موجود میباشد . شیرینگ دور تخم مرغ در سایز 2 ، 3 ، 5 و 7 موجود میباشد .

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

شیرینگ پوکه تخم مرغی

شیرینگ پوکه تخم مرغی

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

شیرینگ پوکه تخم مرغی

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

شیرینگ دور پوکه تخم مرغی طرح های انیمیشنی های بروز میباشد که باعث هر چه زیباتر شدن پوکه های فوق میگردد .

شیرینگ قلبی
شیرینگ قلبی

150 تومان

شرکت هدهد
Logo
ثبت حساب جدید