کارتن مادر طلقی شانسی تخم مرغی

بررسی خود را اضافه کنید

8000 تومان

8000 تومان

کارتن مادر طلقی شانسی تخم مرغی در سایز 66×44 به رنگ زرد تولید میشود. تعداد کارتن مادر طلقی شانسی تخم مرغی به صورت 45 عدد تخم مرغ سایز3 یا 24 عدد سایز5 میباشد.

کارتن مادر طلقی شانسی تخم مرغی
کارتن مادر طلقی شانسی تخم مرغی

8000 تومان

شرکت هدهد
Logo
ثبت حساب جدید