تمامی دوستان عزیز که تمایل به همکاری با این مجموعه را دارند میتوانند فرم استخدام اعلام آمادگی همکاری را پر نمایند.
همچین تأمین کنندگان محترم میتوانند در زمینه تولید و تأمین ملزومات این مجموعه با ما همکاری کنند؛ لطفاً فرم مربوط به تأمین کنندگان را پر نموده تا از واحد خرید با شما دوستان تماس گرفته شود.