فرفره صفحه دار

بررسی خود را اضافه کنید

390 تومان

فرفره صفحه دار

شناسه محصول : 1563

390 تومان

فرفره صفحه دار در دو قطعه پایه و فرفره به رنگ های زرد، سبز، صورتی موجود میباشد. فرفره صفحه دار در سایز 6×5، بسته 500×5 توزیع میگردد.

فرفره صفحه دار
فرفره صفحه دار

390 تومان

شرکت هدهد
Logo
ثبت حساب جدید