پوکه باب اسفنجی سایز متوسط

6100 تومان

پوکه های باب اسفنجی در 3 سایز مختلف (بزرگ متوسط و کوچک میباشد.

تمامی پوکه های باب اسفنجی دارای متعلقات به شرح ذیل میباشند.

برچسب لباس باب اسفنجی

شیرینگ بی رنگ دور باب اسفنجی

سینی 6 و 8 و 10 عددی باب اسفنجی.