نمکدان گوجه

1300 تومان

اسباب بازی شانسی نمکدان گوجه در 2 سایز بزرگ و کوچک برای کودکان تهیه شده است که مخصوص جعبه و پوکه های شانسی میباشد.