نحوه تسویه حساب

بعد از ثبت سفارش توسط همکاران گرامی از طرف واحد فروش پیش فاکتور اجناس برای شما ارسال شده و طبق توافق با مسئولین مربوطه، به صورت نقدی (واریز به حساب) یا اعتباری تسویه حساب صورت میگیرد سپس حواله خروج برای پیش فاکتور ثبت میگردد.

شرکت هدهد
Logo
ثبت حساب جدید