بعد از ثبت سفارش توسط همکاران گرامی از طرف واحد فروش پیش فاکتور اجناس برای شما ارسال شده و طبق توافق با مسئولین مربوطه، به صورت نقدی (واریز به حساب) یا اعتباری تسویه حساب صورت میگیرد سپس حواله خروج برای پیش فاکتور ثبت میگردد.